КУРСЫ ВАЛЮТ: 1 $ = 10542.66 сум, 1 ₽ = 142.58 сум, 1 € = 12826.20 сум

Team

Home Team